مجله دکوراسیون داخلی منزل : رنگ خانه می تواند تاثیر بسیار زیادی در خلق و خوی و رفتار شما داشته باشد و در این مقاله ما به شما رنگ هایی که می تواند باعث آرامش شما شوند را معرفی می کنیم.

1- رنگ زرد شادی بخش

استفاده از این 5 رنگ در دکوراسیون خانه شما را شاد می کند

این رنگ زرد و درخشان مانند اشعه های خورشید گرما بخش بوده و می تواند انرژی و احساسات مثبت شما را بر انگیزد.

2- آبی آسمانی

استفاده از این 5 رنگ در دکوراسیون خانه شما را شاد می کند

آبی آسمانی باعث می شود که شما سریع آرام شوید و درد های شما تسکین پیدا می کنند.

3- بنفش تیره

استفاده از این 5 رنگ در دکوراسیون خانه شما را شاد می کند

شاید به نظر شما این رنگ خیلی تیره باشد اما بنفش می تواند آرامش برای شما فراهم کند و مکانی برای تمرکز افراد فراهم سازد.